HomeNieuwsBestemmingsplan goedgekeurd voor nieuwbouw kerk

Bestemmingsplan goedgekeurd voor nieuwbouw kerk

Publicatiedatum: 2 mrt. 2017

 
Het voorstel wat voor ons ligt vraag ons om in te stemmen met het bestemmingsplan Molenlaan 1.  Wat betrekking heeft op de overdracht en de bouw van een nieuwe kerk voor de plaatselijke Ger. Gem. in Ned. Gezien de goede onderbouwingen en de -naar onze mening juiste- weerlegging van de “bezwaren” die ingediend zijn. En de nog verder te benoemen voordelen zo als bijvoorbeeld het afnemen van de parkeerdruk in het centrum, en het opknappen van de Molenlaan doordat het oude schoolgebouw gesloopt en vervangen wordt, kunnen wij dan ook instemmen met dit voorstel.
Naast deze bestuurlijke overwegingen willen wij ook nog een woord richten tot de leden van deze kerk, waarvan er misschien ook een aantal van aanwezig zijn. Als de raad vandaag instemt maken zij een belangrijke stap richting de bouw van het  nieuwe kerkgebouw
 Als fractie zijn we altijd blij als er een nieuwe kerk gebouwd wordt. Een teken van Gods trouw.  Persoonlijk vind ik als ik de afbeeldingen kijk het een mooi ontwerp geworden in neo-gotische sferen. De bouwstijl uit de 19de eeuw die u misschien kent van het Rijksmuseum of het Centraal station van Amsterdam. Tot slot wensen wij als fractie hen dan ook veel wijsheid toe in het vervolg van dit traject en wensen u veel heil en zegen toe in het nieuwe kerk gebouw.  
 
Martijn van Genderen, namens SGP fractie Leerdam