HomeFractie

Fractie

Andre Bijl
Andre Bijl (steunfractie) a.bijl.sgp@leerdam.nl
Peter de Leeuw
Peter de Leeuw steunfractie 0345-619350 peterdeleeuw@solcon.nl
Martijn van Genderen
Martijn van Genderen raadslid 0345-849660 m.van.genderen.sgp@leerdam.nl
Henk Verrips
Henk Verrips raadslid 0345-745013 henkverrips@hotmail.com
Matteo de Visser
Matteo de Visser Fractievoorzitter 0345-633137 m.de.visser.sgp@leerdam.nl
Arie Keppel
Arie Keppel wethouder 0345-636363 a.keppel@leerdam.nl

Portefeuilles
Financiën
WMO
Jeugdzorg
Volksgezondheid
Subsidiebeleid
Accomodatiebeleid
Inkoop en aanbestedingsbeleid