HomeLid worden

Lid worden

 

Lid worden

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke
kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de
SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden
door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn
dus automatisch daarmee ook lid van de partij.

U kunt zich als lid
aanmelden bij de secretaris door het onderstaande formulier in te
vullen. De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.

Nieuwe leden ontvangen het partijblad De Banier een half jaar gratis.
Onderstaand persoon wil graag lid worden van de plaatselijke kiesvereniging en daardoor gelijk ook van de landelijke SGP.

Aanmeldformulier